Terrängbilder 2018-11-27

Bilder från tävlingsledningen under besök i terrängen i slutet av november.

skogsbild