Vårtrippeln 2021 är inställd

Vårtrippeln 2021 är inställd

Med anledning av coronaviruset har vi fått ta det svåra beslutet att ställa in Vårtrippeln 2021. Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) och Folkhälsomyndighetens riktlinjer tillåter inga tävlingar under de rådande omständigheterna och det akuella smittspridningsläget. Vår förhoppning och plan är dock att kunna arrangera tävlingar på det aktuella terrängområdet senare i sommar, den 14 – 15 augusti,Läs mer omVårtrippeln 2021 är inställd[…]